pmpiada.pl

Konferencja Project Managerów

Szkolenia dla managerów jakości - najlepszy sposób na rozwój


Post dodany przez PM · 23-10-21 · Program
Szkolenia dla managerow jakosci

Zarządzanie jakością to bardzo złożony proces, który często prowadzi do wielu błędów. Firmom trudno jest uzyskać ocenę „A” pod względem jakości, podczas gdy wciąż opracowują nowe produkty.
Menedżerowie ds. jakości są odpowiedzialni za nadzorowanie jakości produktu lub usługi. Są świadomi, jak działają obecne procesy i upewniają się, że działają wydajnie.

Szkolenia dla managerów jakości – analiza procesów

Menedżerowie ds. jakości są odpowiedzialni za zapewnienie, aby jakość produktów i usług spełniała oczekiwania klienta. Muszą przestudiować proces, zidentyfikować wady, ocenić ryzyko i podjąć decyzje dotyczące poprawy wydajności. Muszą zapewnić, że ich organizacja stale podejmuje działania w celu poprawy jakości.

Powinni również być w stanie przeprowadzić analizę procesu i opracować plan doskonalenia. Wiąże się to z identyfikacją słabych punktów w obecnych procesach, oceną ryzyka, podejmowaniem decyzji dotyczących ich zmiany lub obsługi oraz wdrażaniem zmian.

Szkolenia dla managerów jakości – zarządzanie zmianą

Zarządzanie jakością to kluczowa funkcja w każdej firmie. Wraz z doskonaleniem procesów i produkcją, zarządzanie jakością może również decydować o sukcesie firmy.

Nadrzędnym celem menedżerów jakości jest zapewnienie, że produkt spełnia potrzeby i oczekiwania klientów. Czasami oznacza to współpracę z dostawcami lub klientami w celu znalezienia możliwości ulepszeń lub nowych pomysłów na rozwój. Zarządzanie zmianą jest często trudnym procesem, ale musi być wykonane właściwie, aby odnieść sukces. Odpowiednie szkolenie w tym zakresie będzie stanowić klucz do sukcesu. Takie szkolenie powinno pomoc wprowadzić zmiany w sposób uporządkowany, nauczyć jak ogłaszać zmianę, jak zmotywować zespół, jak reagować w nieprzewidzianych sytuacjach. Oprócz tego menedżerowie ds. jakości pomagają swoim firmom poprzez:

Szkolenia dla managerów jakości – motywowanie pracowników

Menedżerowie jakości są ważną częścią biznesu. Są odpowiedzialni za upewnienie się, że jakość produktu jest wystarczająco dobra i spełnia normy. Upewniają się, że wszystko jest w porządku, zanim wypuszczą go na rynek. Nie chodzi tylko o pomiar jakości, ale to wykracza poza to. Chodzi o upewnienie się, że pracownicy są zaangażowani i zmotywowani w swoim środowisku pracy, tworząc za wszelką cenę produkt wysokiej jakości oraz pomagając ludziom w pełni wykorzystać ich potencjał. Pomagają w tworzeniu pożądanych wyników swojego działu, motywując pracowników do najlepszej pracy i upewniając się, że wszyscy w zespole pracują nad czymś większym niż tylko siebie.

Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie szkoleń w motywowaniu pracowników w swoim miejscu pracy. Metody te obejmują:

Szkolenia dla managerów jakości – audyt i certyfikacja

Audyt i certyfikacja każdej firmy to ważna część procesu zarządzania. Pomaga zweryfikować twierdzenia, które firma przedstawia w odniesieniu do swoich produktów lub usług w sposób łatwo przyswajalny przez społeczeństwo.

Na przykład, jeśli sprzedajesz żywność, musisz upewnić się, że jest ona bezpieczna przed zanieczyszczeniem, a także nie ma skutków ubocznych dla zdrowia ludzi. W tym przypadku to, co odróżnia Twoje produkty od żywności produkowanej przez innych, to sposób ich przetwarzania i postępowania przed dotarciem do konsumentów. Można to osiągnąć poprzez audyt przez akredytowanego audytora.

Audytor dokona następnie przeglądu wszystkich aspektów procesów stosowanych przy wytwarzaniu produktu i wyda raport z ustaleniami dotyczącymi tego, co należy poprawić, aby spełniał standardy określone przez organy ścigania


Komentuj artykuł

pmpiada.pl

Konferencja Project Managerów

PMPIADA - Project Manager Conference

[email protected]

Regulamin · Kontakt ·