Cennik
  Cena netto Cena netto
dla PMI
EarlyBirds do 28.10.2018 590 zł 490 zł
Regular 740 zł 640 zł
LateCall od 6.11.2018 890 zł 790 zł

Zarejestruj się!

Rodzaj rejestracji

Dane osobowe

Dane służbowe

Warsztaty

Opis
Gra symulacyjna o zarządzaniu projektami
Zastosowanie:
dostarczenie interaktywnego doświadczenia projektowego
kick-off projektu
przekazanie wiedzy o narzędziach i metodykach projektowych
„Bycie kierownikiem projektu to jak bycie artystą: dysponujesz barwnymi strumieniami rozmaitych procesów, które łączysz w dzieło sztuki” – Greg Cimmarusti

Uczestnicy wcielają się w zespół projektowy, którego zadaniem jest wybudowanie niezwykłej Galerii Sztuki...
Cena
Prowadzący
Igor Widawski, Tomasz Cichocki
Opis
Przepływ (ang. flow) czyli metoda pracy pozwalająca na szybkie i efektywne dostarczanie wartości, dzięki jasnemu celowi, precyzyjnym priorytetom, współpracy i zaangażowaniu zespołu oraz związany z nią sposób myślenia (ang. flow thinking) to warunki osiągnięcia zwinności biznesowej (ang. business agility).
Jak liderzy, menedżerowie i członkowie zespołów mogą – w efektywny, praktyczny i inspirujący sposób – doświadczyć tej metody i sposobu myślenia oraz odnieść to podejście do swojego własnego kontekstu: do swoich firm i swoich zespołów?
Warsztat odpowiada na to pytanie, wykorzystując Okaloa Flowlab (http://www.okaloa.com/flowlab ) - Kanbanową symulację pracy zespołów, pokazującą wpływ przyjętych zasad i organizacji pracy zespołu na rezultaty i na sposób pracy. Taka symulacja jest nowatorską i angażującą metodą poznania źródeł i zasad przepływu oraz współpracy w zespole.
Uczestnicy warsztatu, pracując w 5 osobowych zespołach doświadczą - podczas dwóch rund symulacji, wykorzystujących tablice kanbanowe - przejścia od tradycyjnych, pozbawionych przepływu metod i form pracy, do stanu mniej lub bardziej zaawansowanego przepływu i coraz większej współpracy w zespole. Sami też będą znajdywać takie rozwiązania organizacyjne, które będą ich przybliżać do przepływu i współpracy oraz weryfikować ich efektywność.
Podczas 1-szej rundy symulacji uczestnicy doświadczą konwencjonalnego sposobu pracy, charakteryzowanego przez dążenie do optymalizacji zasobów i dyrektywny styl zarządzania oraz wąską specjalizację pracowników. Zidentyfikują także główne przeszkody uzyskania przepływu.
W 2-giej rundzie symulacji uczestnicy zaproponują własne eksperymenty dotyczące metod i organizacji pracy zespołu umożliwiające przepływ. Będą wprowadzali nowe praktyki i zasady i weryfikowali ich wpływ na wyniki pracy, współpracę i zadowolenie z pracy. Druga runda symulacji dotyczyć będzie takich zagadnień, jak: system pull i jego wpływ na przepustowość (rezultaty pracy), poziom robót w toku (limity WIP) i ich wpływ na poziom współpracy, miary, jakie mogą być wykorzystane do oceny rezultatów prac oraz dokonywanych usprawnień pracy.
Na zakończenie warsztatu dokonamy wspólnie podsumowania doświadczeń z dwóch rund symulacji oraz odniesienia tych doświadczeń do realiów pracy uczestników warsztatu. Uczestnicy zidentyfikują także te działania, które mogą zrealizować w swoim środowisku dla wprowadzenia przepływu i zwiększenia współpracy w zespołach. Zastanowimy się także, co można zrobić, by zmienić całą organizację, tak by uzyskać zwinność biznesową.
Agenda warsztatu:
Wprowadzenie do symulacji
Runda 1: symulacja tradycyjnego środowiska pracy (10 dni symulacji)
Runda 2: stopniowe wprowadzanie usprawnień umożliwiających przepływ i współpracę (10 dni symulacji)
Podsumowanie: wnioski praktyczne oraz dalsze kroki w obszarze zwinności biznesowej

Główne obszary PM:
Zwinność biznesowa: system pull i przepustowość
Efektywność przepływu vs. efektywność zasobów
Współpraca i komunikacja w zespole
Techniki zwinne i kanban-owe
Cena
Prowadzący
Jerzy Stawicki
Opis
Jeżeli powiem Kanban - czy coś Ci to mówi? Nie? A może kiedyś słyszałeś o Kanban jako metodzie pracy w projekcie/ z procesem, ale nie wiesz dokładnie o co w nim chodzi? Być może od jakiegoś czasu już go używasz, ale szukasz narzędzia do “zarażenia” ludzi tym sposobem pracy? Jeżeli właśnie tak jest, to trafiłeś w dobre miejsce! Zabierzemy Cię do pizzerii, w której będziesz mógł poeksperymentować i dzięki papierowi i nożyczkom na żywo przekonać się czym jest Kanban. Gwarantujemy mnóstwo wspaniałych wrażeń, dreszczyk emocji okraszony rywalizacją i dużą dawkę wiedzy praktycznej, podanej w smakowitej formie, jaką niewątpliwie jest pizza.
Warsztat:
- w praktyczny sposób uczy czym jest Kanban i zapoznaje z praktyką Lean,
- pokazuje jak identyfikować i eliminować straty w działającym systemie,
- uczy jak znajdować wąskie gardła w systemie,
- uczy odnalezienia się i adaptacji do zmieniających się warunków,
- to okazja do pracy w samoorganizującym się zespole oraz wielu dyskusji i autorefleksji na temat tego “jak nam idzie”, “dlaczego nam tak idzie” i “co możemy zrobić aby szło nam lepiej”.
Cena
Prowadzący
Agnieszka Józefiak, Patrycja Kamińska, Pola Mikołajczak
Opis
Gra symulacyjna, która odbywa się w oparciu o tematykę akcji ratunkowej, prowadzonej w podwodnej stacji badawczej. Warsztat ma miejsce na dwóch, współgrających ze sobą płaszczyznach: wirtualnej oraz rzeczywistej. Głównym założeniem gry jest przechodzenie uczestników po dedykowanej sali, a konkretnie miejscach i późniejsze nanoszenie informacji na specjalnie przygotowaną aplikację mobilną. Dodatkowo, Raven 13 wykorzystuje materiały, które pomagają zespołowi zorganizować własną pracę. Jest to duży blok papieru, dzięki któremu każdy uczestnik może komunikować grupie swoje dotychczasowe osiągnięcia, a całość tworzy pewnego rodzaju proces rozwiązania problemu, który umożliwi zrealizowanie zadania. Ten rodzaj gry symulacyjnej ma za zadanie wdrożyć do grupy kompetencje współdziałania, współorganizacji i integracji. Obszarami zastosowania Raven 13 są: nowoczesne metody zarządzania projektami, planowanie, komunikacja oraz przywództwo.
Cena
Prowadzący
Błażej Goraj
Opis
Kiedy komandor Edward Ellsberg obejmował dowództwo nad zniszczonym portem w Massawie w Erytrei, nie przypuszczał, że to przedsięwzięcie będzie takim wyzwaniem, a jednocześnie stanie się przełomem w jego karierze wojskowej i zapewni mu awans na admirała.
Najgorętsze miejsce na Ziemi (ponad 40°C), o przeraźliwej wilgotności, gdzie nawet tubylcy muszą robić przerwy w pracy w południe.
Wielonarodowy, wielojęzykowy i wielokulturowy zespół. Zniszczona infrastruktura portu. Zbliżający się niemiecki front i brak wsparcia amerykańskiej administracji. Wszystkie te elementy sprawiły, że Massawa przeszła do historii.
Massawa otrzymała dwie światowe nagrody: PMI Award 2007 oraz ISAGA 2014.
Cena
Prowadzący
Marcin Żmigrodzki

Zestawienie opłat

Forma płatności

Kliknij w zdjęcie aby wybrać metodę płatności


Uwagi